Mạc Hồng Quân và đồng đội bỏ tập vì bị nợ 8 tháng lương

Mạc Hồng Quân và đồng đội bỏ tập vì bị nợ 8 tháng lương

Việc cầu thủ Than Quảng Ninh đình công vì bị nợ lương là có thật. Thực tế, một số cầu thủ thường xuy