Talk show đặc biệt – Giấc mơ World Cup: “Chúng ta phải đánh đổi nhiều thế hệ để có chiến tích hôm nay”

Talk show đặc biệt – Giấc mơ World Cup: “Chúng ta phải đánh đổi nhiều thế hệ để có chiến tích hôm nay”

Tiền vệ Thái Thị Thảo:- Cảm xúc giành vé đi World Cup không thể diễn tả bằng lời, khoảnh khắc tiếng