Cô dự đoán Wu Lei sẽ ghi bàn trước trận đấu! Anh bị người hâm mộ mắng

Cô dự đoán Wu Lei sẽ ghi bàn trước trận đấu! Anh bị người hâm mộ mắng

Cô dự đoán Wu Lei sẽ ghi bàn trước trận đấu! Anh bị người hâm mộ mắng vì điên.