KhaimạcgiảiLãotướngThủđô2016:Túkhỉtỏasáng,TràDilmahthắnglớn

Chiều ngày 19/3, lễ khai mạc và vòng 1 giải Lão tướng Thủ đô 2016 đã diễn ra dưới cơn mưa tầm tã trên sân bóng Thành Đồng, Nguyễn Chánh, Hà Nội.