Duy Mạnh vừa nhận tin sét đánh, những bình luận vô duyên “lấy vợ đen lắm” lại được dịp ngoi lên

Duy Mạnh vừa nhận tin sét đánh, những bình luận vô duyên “lấy vợ đen lắm” lại được dịp ngoi lên

Ngay lập tức, nhiều người hâm mộ gửi lời động viên tới trung vệ sinh năm 1996. Đó là cách tiếp thêm