HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt nữ Việt Nam

Hợp đồng mới của HLV Mai Đức Chung có thời hạn đến ngày 31/12/2023. “Tôi rất hạnh phúc khi gia hạn h