Chuyện về các bầu phủi, những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng

Với các CĐV bóng đá phong trào, bầu phủi được coi là những người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Quản lý một đội bóng phong trào khác hẳn làm chủ tịch 1 đội bóng chuyên nghiệp khi họ phải quán xuyến rất nhiều công việc không tên.